Klik hier voor de Profielschets van de gemeente

 

Omdat ‘Gereformeerde Kerk’ de samenstelling en beleving van onze pluriforme gemeente niet (meer) representeert, is naamswijziging tot ‘Protestantse Gemeente’ aangevraagd. Zolang deze (vrij lange) procedure loopt noemen wij ons ‘in wording (i.w.)’.

Wij begrijpen dat we van de nieuwe predikant op basis van 0,6 fte, niet kunnen verwachten dat hij/zij betrokken en aanwezig zal zijn bij alle groepen, commissies, taakgroepen, activiteiten, hij/zij zal hierin zelf keuzes moeten maken.
We zijn in de gelukkige omstandigheid dat er een vrijwel voltallige kerkenraad is en dat diverse taakgroepen, commissies en groepen goed bemenst zijn met enthousiaste gemeenteleden. Van onze nieuwe predikant verwachten wij dat deze niet zozeer zal deelnemen, maar wel betrokkenheid zal tonen en zal verbinden en inspireren.

Op veel terreinen is er samenwerking, zowel met andere kerken (o.a. Evangelisatie en Jeugdwerk, een wekelijkse collumn in het huis-aan-huisblad) als met welzijnsorganisaties (Koppel/Swoe, Present, Voedselbank)

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur wordt er een Eredienst gehouden. Veelal redelijk traditioneel, met lezingen uit de NBV en liederen uit het Liedboek, maar ook uit andere bundels, zoals ELB, Hemelhoog, Opwekking, Taizé, enz., met begeleiding van orgel en/of piano. Onze kerk heeft een ca 140 jaar oud Forster & Andrews orgel, afkomstig uit Engeland en in 1991 gerestaureerd en door eigen gemeenteleden opgebouwd in onze kerk.
Daarnaast wordt er regelmatig een ‘Anders Vieren’ dienst gehouden, waarbij vaak onze Tabernakelband de samenzang begeleidt.
Vermeldenswaardige bijzondere diensten zijn de dienst op Palmzondag (de kinderen maken een palmpaasstok en komen al zingend in optocht de kerkzaal binnen), de overstapdienst (kinderen die van de Kinderdienst ‘overstappen’ – vaak letterlijk in de dienst – naar de Jeugdkerk en/of Rock Solid), een dienst georganiseerd door de jeugd (de kerkzaal wordt helemaal ‘verbouwd’ en met luie stoelen en kussens ingericht), de Startzondag (met allerlei activiteiten en een lunch), de Kerk & Schooldienst (in nauwe samenwerking met één van de twee christelijke basisscholen), de Top2000 dienst en natuurlijk de bijzondere diensten met Kerst, Pasen (Paascyclus) en Pinksteren.
De kerkdiensten worden redelijk tot goed bezocht. Sinds de corona-periode worden de diensten via kerkdienstgemist.nl uitgezonden en worden gemiddeld zo’n 30 tot 45 keer bekeken, live en later.

Naast de zondagse Erediensten zijn er ook allerlei andere activiteiten, zoals de maandelijkse koffieochtend, een kort avondgebed wekelijks op de maandagavond, Camping Evangelisatie, Evangelisatieochtenden in de vakantie voor basisschoolleerlingen, gemeentegroeigroepen, 2x per maand deelname aan een dienst in zorg- en verpleeghuis De Speulbrink, voor de jeugd de Jeugdkerk, Rock Solid, Kinderdienst en Kinderoppas.
Iedere 2 jaar is het Tabernakel Spektakel, een dienstenveiling tijdens een 3-gangen diner in de tot restaurant omgebouwde kerkzaal.

Vaassen (gemeente Epe) is een gezellig dorp op de Veluwe met bijna 13.000 inwoners. Het ligt enerzijds aan de rand van het Kroondomein, aan de andere kant ligt de IJsselvallei.
Midden in het dorp staat een prachtig gerestaureerde molen en aan de rand van het centrum staat kasteel de Cannenburch, met een mooie kasteeltuin waarin het heerlijk wandelen is.
Er is een behoorlijk winkelbestand, met o.a. vier grote supermarkten en een warenmarkt op zaterdag. Apeldoorn ligt op ca. 8 km, er is een uitstekende busverbinding tussen Zwolle en Apeldoorn via Vaassen.
Er valt veel te beleven in Vaassen, o.a. door een actieve Ondernemersvereniging en een breed verenigingsleven.