Beste mensen rond De Tabernakel,

Nadat we afgelopen zondag nog diensten hebben gehouden mèt kerkgangers heeft de Grote Kerkenraad besloten dat de diensten van 25 en 26 december en van 2 en 9 januari zonder kerkgangers zullen worden gehouden. (De oudejaarsdienst wordt een gezamenlijke uitzending vanuit de Dorpskerk) Natuurlijk is dit heel jammer, maar met de adviezen van de landelijke kerk in het achterhoofd en de berichten van deze dagen lijkt dit de meest verstandige besluit.
We hopen dat u/jij allemaal via Kerkdienstgemist.nl de diensten zult volgen en op deze manier toch iets van een kerstviering zult ervaren en ook door de diensten na kerst betrokken blijft bij onze gemeente.
We hopen op betere tijden en we geloven en vertrouwen dat Gods Licht, in Christus verschenen, sterker is dan elke duisternis.

Sterkte allemaal en Gods zegen.

Namens de kerkenraad,
Ds. Bert Heslinga