Nu we weten dat we als zelfstandige gemeente rond De Tabernakel verder gaan, vieren we allereerst Pinksteren. Een nieuw begin, nieuwe inspiratie en goede moed, na een teleurstellende uitkomst van het Fusieproces.
Wat voor de leerlingen en de eerste gemeente in Jeruzalem gold, meer dan twee eeuwen geleden, geldt vandaag voor ons. We hoeven het niet alleen te doen: De Heilige Geest wijst de weg naar de toekomst. Laten we samen, met jong en oud, de schouders onder het gemeente-zijn zetten en net als de leerlingen bidden om Gods leiding.
Kom ook Pinksteren vieren a.s. zondag 5 juni om 10.00 uur in De Tabernakel!

Ds. Bert Heslinga