Back to Top

Binnen onze gemeente is men actief met liturgisch bloemschikken.
Coördinator van deze groep is Anneke Huijssoon, anneke.huijssoon@planet.nl
Hieronder een overzicht van wat er door de jaren heen is gemaakt.

Symbolische bloemschikking Kerst

vrijdag, 25 december, 2020

Symbolische bloemschikking Kerst

Gebaseerd op Lucas 2: 1-20
Aan de bloemschikking is een kerststal toegevoegd, de stal van Bethlehem, met daarin de kribbe waarin het kindje Jezus ligt. Er bij staat nu één kaars, symbool van het licht voor de wereld: de geboorte van Jezus.
 

Symbolische bloemschikking Vierde advent

zondag, 20 december, 2020

Symbolische bloemschikking Vierde advent
Gebaseerd op Lucas 1: 26 – 38
Aan het adventbloemstuk is deze week een Engel toegevoegd.
Engel Gabriel, die Maria vertelt dat ze zwanger wordt van een heel bijzonder kind. Zij krijgt de zoon van de allerhoogste. Hij zal Jezus heten.
 

Symbolische bloemschikking Derde advent

zondag, 13 december, 2020

Symbolische bloemschikking Derde advent

Gebaseerd op Jesaja 65:17-25

Aan het adventbloemstuk zijn deze week dieren toegevoegd. Zij beelden de nieuwe wereld uit, waar Jesaja over spreekt. Waar ieder mens en ieder dier samen kan leven. Een wereld vol vreugde en waarin niemand kwaad doet.

 

Symbolische bloemschikking Tweede advent

zondag, 6 december, 2020

Symbolische bloemschikking Tweede advent

Gebaseerd op Johannes 1:19-28
Aan het adventsbloemstuk is deze week een Doopschaal toegevoegd. Het is de uitbeelding van het water waar Johannes mee doopt. Symbool van geestelijke reiniging.

 

Symbolische bloemschikking Eerste advent

zondag, 29 november, 2020

Symbolische bloemschikking Eerste advent

Gebaseerd op Marcus 13:24-37
Het adventbloemstuk bestaat uit een vierkante plaat, opgebouwd in verschillende hoogten. Met 4 kaarsen, voor iedere adventszondag een kaars. Vandaag steken we de eerste kaars aan.
De zwarte plaat geeft de donkere tijd aan voor kerst. Zoals Marcus de donkere tijd aangeeft, waarin de zon, maan en sterren geen licht meer geven.
Bij het stuk ligt een uitlopende tak die de komst van een nieuwe tijd symboliseert.
De soldaat op wacht geeft waakzaamheid aan. Blijf wakker, sta op de uitkijk. Want Hij kan ieder moment terugkomen.