In de kinderdiensten proberen wij het evangelie te brengen op het niveau van het kind.

De kinderen gaan vóór de preek met de leiding naar de kindernevendienst en komen tijdens de collecte aan het eind van de dienst terug.

We werken met twee verschillende groepen:
Groep A: kinderen uit de groepen 1 t/m 4 van de basisschool;
Groep B: kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool.

Voor vragen over de kinderdienst kunt u contact opnemen