Je geloof belijden is niet iets wat je zomaar doet. Daar denk je eerst goed over na omdat er vaak nog zoveel vragen zijn. In een aantal gesprekken, liefst in een groep willen we ons voorbereiden op een viering waarin je ja zegt tegen de Here God. Soms komt de vraag pas aan de orde wanneer mensen een kind willen laten dopen. Ook dan is het de moeite waard je samen met anderen op deze stap voor te bereiden.

Denk je erover met Pinksteren belijdenis te doen van je geloof? Meld je dan aan bij de predikant.