Back to Top

Tabernakelnieuws nr. 48    10 juni 2021

Beste mensen rond de Tabernakel,
Op zondag 13 juni mogen er 60 mensen naar de kerk komen. Er is oppas en kinderdienst.
De muziek wordt verzorgd door dhr. Jan Smit op het orgel. Wilco Langevoort en Harry Bremer zingen de liederen. En we zullen samen in ieder geval ook een lied zingen, voorzichtig ingetogen.
Ook vieren we voor het eerst weer het Avondmaal, zorgvuldig georganiseerd door onze diakenen.

Pinkstertocht voor kinderen

De kinderen hebben voor de dienst van Pinksteren knutselwerkjes opgehaald en een aantal van hen hebben deze voor het raam gehangen en deze werkjes kun je met Pinksteren samen bekijken. Op deze kaart kun je de adressen weer terugvinden. Het adres aan de Oude Zwolseweg ligt halverwege Apeldoorn, dus ligt niet meer op de kaart.

Tabernakelnieuws nr. 41    12 mei 2021

Op zondag 16 mei is het ‘Wezenzondag’, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het thema van de ochtenddienst in De Tabernakel is ‘Antwoordend leven’.
Wat is ons antwoord op de weg van Jezus, wat is onze reactie op de gave van God: de Schepping, Gods liefde in en door Jezus?
De muziek wordt verzorgd door Maarten Westenberg.
Steek thuis ook een kaars aan wanneer we in de kerk het licht ontsteken.