Zondag 9 april Palmpasen

Op deze zondag gaan we weer de palmpasenstokken versieren.

We zingen mooie liederen begeleid door ons huisorkest.

Thema is: De Koning knecht. Willen we iemand volgen die Koning is door te dienen?

 

De avonddienst van 19.00 uur is de afsluitende catechesedienst in de Dorpskerk - met twee dominees.

Van harte welkom op Palmpasen.

ds. Bert Heslinga

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen