Zondag 14 april is het Palmpasen, we vieren dan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Ook in de kinderdienst vieren we dit. Net als voorgaande jaren gaan we palmpaasstokken versieren. Na de optocht in de kerk mogen jullie deze mee naar huis nemen om het lekkers op te eten. We hopen dat jullie allemaal komen zodat het een feestelijke optocht wordt!