Voedselbank, collecte en inzameling goederen 8, 11 & 12 maart

Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. De 8e vieren we dit in de Dorpskerk en de 12e in De Tabernakel. We bidden dan ‘geef ons heden ons dagelijks brood’. We komen ook samen om weer te horen wat het werk van God is, om dan ook te begrijpen hoe wij zijn medewerkers zijn.
Als gezamenlijke kerken staan we 2x per jaar stil bij het goede en helaas onmisbare werk van de Voedselbank en ondersteunen dit financieel en met goederen. De diaconale collecten van 8 en 12 maart worden voor de voedselbank bestemd.
De inzameling van goederen start op woensdag 8 maart in de Dorpskerk (voor en na de dienst) en wordt in beide kerken gecontinueerd op zondag 12 maart. Als extra inzamelmoment is de Dorpskerk op zaterdag 11 maart geopend van 10:30 – 12:30 uur.

LET OP: zaterdag 25 maart houden we wederom een extra inzameling bij de lokale supermarkten AH en Jumbo. Hiervoor volgt nog een tijdcollecte. Houdt deze datum vrij!

Naast de reguliere zaken zoals houdbare en/of niet snel bederfelijke etenswaren en non-food artikelen hebben wij de Voedselbank gevraagd waar zij het meeste behoefte aan hebben.
Zij hebben met name behoefte aan artikelen als: shampoo, tandpasta (persoonlijke hygiëne), maar ook allesreiniger, afwasmiddel en WC reiniger als het gaat om non-food, daarnaast aan droge of natte soepen, kruidenmixen (mix voor spaghetti, bami, nasi) en koffie (snelfiltermaling) als het gaat om food.
Maar ook de andere artikelen die u voorgaande jaren hebt ingeleverd blijven van harte welkom.
Alcoholische dranken mogen niet ingezameld worden.

Meer weten over het werk van de Voedselbank, kijk op www.voedselbankvaassen.nl of vraag een van de diakenen. Kan de Voedselbank op uw steun rekenen? De gezamenlijke diaconieën