Dit jaar is door onze gemeenteleden als vaste vrijwillige bijdrage (VVB) een bedrag toegezegd van ruim € 94.250. Een prachtig resultaat dat ongeveer uitkomt op het gemiddelde van de laatste drie jaren. Vorig jaar werd bijna € 97.000 toegezegd en in 2017 was dat € 92.000. Alle andere fondsen brachten in totaal ruim € 20.000, in 2018 was dat € 21.000.
Dankbaar
Hoewel we een kleine daling zien ten opzichte van vorig jaar stemmen deze uitkomsten tot vreugde en dankbaarheid en graag willen we alle gulle gevers en medewerkers nogmaals hartelijk bedanken voor hun toezeggingen en medewerking. We constateren dat we ook in financieel opzicht een stabiele gemeente zijn en blijven, maar dat we ons moeten blijven realiseren dat we niet langer kunnen werken met een sluitende begroting en onze reserve moeten inzetten.
Verhoogd
In totaal kregen we 230 toezeggingen terug. De meeste gezinnen die opnieuw bijdroegen hebben hun bijdrage gelijk gehouden aan die van vorig jaar, terwijl 22 leden hun toezegging verlaagden. Daar staat tegenover dat maar liefst 78 leden hun bijdrage hebben verhoogd! De gemiddelde opbrengst is € 400, vorig jaar was dat € 420. De hoogste individuele bijdrage voor het fonds VVB bedroeg € 2.400. De hoogste individuele bijdrage totaal, VVB en de overige fondsen, bedroeg € 3.300.
Overige fondsen
Naast de VVB van € 94.250 werd voor de overige fondsen een totaal bedrag toegezegd van ruim € 20.000. In 2018 was dit € 21.000. De toezegging voor de Jeugdraad was het hoogste met ruim € 5.750, gevolgd door de Diaconie met ruim € 5.400. Maar ook de Zending met een budget van € 3.550 en de Evangelisatie met € 2.200 weten zich financieel gesteund door onze gemeenteleden.
Voor Kerkklank en het Jaarboekje werd € 3.200 toegezegd.

Afbeeldingsresultaat voor afbeelding Kerkbalans