Beste mensen rond de Tabernakel,
Op zondag 13 juni mogen er 60 mensen naar de kerk komen. Er is oppas en kinderdienst.
De muziek wordt verzorgd door dhr. Jan Smit op het orgel. Wilco Langevoort en Harry Bremer zingen de liederen. En we zullen samen in ieder geval ook een lied zingen, voorzichtig ingetogen.
Ook vieren we voor het eerst weer het Avondmaal, zorgvuldig georganiseerd door onze diakenen.
We lezen in het boek Handelingen over het leven van de eerste gemeente.
Van harte welkom weer in De Tabernakel!

Ds. Bert Heslinga

 

Aanmelden om de dienst bij te wonen:
via de aanmeldknop op de website www.detabernakel.nl of
via e-mail dienstreserveren@detabernakel.nl of
telefonisch 06 25017317 (bij voorkeur 's avonds)

De dienst is thuis te volgen via kerkdienstgemist.nl

 

Lezing zondag uit Handelingen 2:
Het leven van de eerste gemeente
43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45
Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.