Op zondag 16 mei is het ‘Wezenzondag’, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het thema van de ochtenddienst in De Tabernakel is ‘Antwoordend leven’.
Wat is ons antwoord op de weg van Jezus, wat is onze reactie op de gave van God: de Schepping, Gods liefde in en door Jezus?
De muziek wordt verzorgd door Maarten Westenberg.
Steek thuis ook een kaars aan wanneer we in de kerk het licht ontsteken.

De dienst is thuis te volgen via kerkdienstgemist.nl

Aanmelden om de dienst bij te wonen:
via de aanmeldknop op de website www.detabernakel.nl of
via e-mail dienstreserveren@detabernakel.nl of
telefonisch 06 25017317 (bij voorkeur 's avonds)

Ds. Bert Heslinga
06 46458207
ds@bertheslinga.nl

Lezingen zondag:
Genesis 3:8-13
Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de HEER, riep de mens: ‘Waar ben je?’ Hij antwoordde: ‘Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben; daarom verborg ik me.’ ‘Wie heeft je verteld dat je naakt bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had te eten?’ De mens antwoordde: ‘De vrouw die u hebt gemaakt om mij terzijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb ik ervan gegeten.’ ‘Waarom heb je dat gedaan?’ vroeg God, de HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: ‘De slang heeft me misleid en toen heb ik ervan gegeten.’

Handelingen 1:1-5
In mijn eerste boek, Theofilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
Toen hij eens bij hen was, droeg hij hun op: ‘Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’

→Activiteit door onze jongerenwerker:

Hoi ouders,
Ik wil jullie van harte uitnodigen voor weer een online meeting, op dinsdag 18 mei van 20:00-21:00.
Loslaten… als je kind naar de opvang gaat, naar de basisschool, de middelbare school. Als je kids meer met vrienden gaan optrekken, op kamers gaan… Hoe doe jij dat? Vind je het makkelijk of moeilijk? Wat helpt je hierbij? Speelt God hier voor jou ook een rol in?
Tijdens de online meeting delen we ervaringen. Het zou leuk zijn als zowel ouders van jonge kinderen als van tieners/pubers meedoen (!)
Ook kijken we naar mama Jochebed, die haar baby Mozes 2x moest loslaten: ze legde hem in een mandje in het water en een paar jaar later bracht ze hem voor altijd naar het paleis. Wat kunnen we van haar leren?
Welkom om mee te doen!
Stuur me even een appje (06-16958926) met je emailadres, dan ontvang je een linkje in je mailbox.

Groetjes, Annemarie