Beste gemeenteleden,

Op zondag 14 februari (Valentijnsdag)  is het thema van de dienst in De Tabernakel ‘Besmettelijk’
Jezus geneest iemand die lijdt aan lepra, een besmettelijke huidziekte. Hij raakt hem aan! (De lezing uit Marcus 1 staat hieronder.)
De muziek wordt zondag verzorgt door Cor van Leeuwen en Paula van Drie. Het kindermoment is meteen aan het begin – dus de kinderen hoeven niet lang te wachten.
Er is veel te zien deze zondag: foto’s van Sirkelslag,  mooie sneeuwfoto’s uit de hele gemeente en een paar filmpjes.

En:  We proberen kort voor de dienst elkaar nog even te zien via Zoom. De link volgt

Een hartelijke groet,
Ds Bert Heslinga

 

Lezing Marcus 1:40-45
Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte Hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’ Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. 
Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing: ‘Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen.’ Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breeduit rondvertellen wat er gebeurd was, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar Hem toe komen.