Beste gemeenteleden,

Een heruitgave van het Tabernakelnieuws. Ik had gehoopt dat het onderhand wel klaar was, maar helaas……
W
e  gaan nu in ieder geval t/m 7 februari alleen online diensten verzorgen.
Dus even geen kerkgangers.
Maar ach, misschien is het wel geen weer zondag en zit je thuis best lekker…
Nee: ik weet het. Het is anders, soms voelt het vreemd en ik kan me ook voorstellen dat sommigen niks hebben met digitale kerkdiensten.

Toch is er zondag 24 januari om 10.00 uur een dienst in/vanuit De Tabernakel.
Thema is: ‘Volgen, ja maar waarheen?’  We lezen uit Marcus 1 over de eerste leerlingen van Jezus die alles achterlaten om Hem te volgen. Muziek zal deze keer alleen digitaal zijn, maar daarom niet minder mooi.

  • Wie voor de volgende zondag een lied heeft/kent wat hij/zij graag wil delen mag het doorgeven! Wie weet komt het in de dienst van 31 januari.

Hieronder het bijbelgedeelte met de volgende vragen:
Jezus vraagt de leerlingen om Hem te volgen.
- Wat zou je zeggen wanneer Hij je nu zou vragen om Hem te volgen?
- Wat is Jezus volgen volgens u / jou  -  in uw/jouw leven?
Graag nodig ik iedereen uit om hier alvast over na te denken en mij alvast reacties te sturen.

Een hartelijke groet,     Ds Bert Heslinga

Marcus 1:14-20
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. 
Dit was wat hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.’
Simon, Andreas, Jakobus en Johannes geroepen
Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden hem.