Nagekomen bericht:
Op de smartphone (slimme telefoon) en tablet/ iPad is de app van Kerkdienstgemist te downloaden/installeren. Dat is de kortste weg naar de opname van onze kerkdiensten voor wie met zo’n apparaat communiceert.

Zondag is het thema: De invloed van Gods Koninkrijk. Wie/wat heeft invloed op ons leven, op onze mening? Allerlei influencers (beïnvloeders) via sociale media? Of is er ook nog invloed vanuit het geloof?

Aanmelden voor de dienst in De Tabernakel kan nog. Er is kinderdienst en oppas (wanneer er kinderen zijn!).
via het aanmeldformulier https://detabernakel.nl/aanmelden-dienst
mailen naar
dienstreserveren@detabernakel.nl
(geef door: naam, adres, tel.nr., aantal deelnemers, waaronder eventueel kind(eren) voor oppas of kinderdienst)
bellen 06 25017317 (bij voorkeur 's avonds)

Vakantie:
Vanaf maandag 27 juli heb ik vakantie. In noodgevallen is er een collega beschikbaar (contact via voorzitter kerkenraad Johan Dijkstra, scriba Hanneke Ligt of secretaris Taakgroep Pastoraat Wil Koudstaal).

Een hartelijke groet,
Ds Bert Heslinga