Dag beste mensen.

Hieronder  de link naar de dienst van 21 juni met als voorganger dhr. Rene de Vries.

https://youtu.be/BKsgLKmc_Tw

De volgende diensten: aanmelden

Er zijn nu twee diensten gehouden waarbij er maximaal 30 gemeenteleden aanwezig konden zijn. Om dit maximum te kunnen garanderen, had de commissie het idee om de drie diensten in juni te vullen d.m.v. het uitnodigen van leden van de kerkenraad, taakgroepen, commissies, werkgroepen, enz.
Echter, het blijkt dat velen een invulling hebben op de zaterdagmorgen, het tijdstip waarop de dienst wordt gehouden en opgenomen.
Het was daardoor moeilijk om voldoende bezetting te krijgen en daarmee een duidelijk beeld van de procedures die moeten worden gevolgd.
Daarom wordt er voor de dienst van a.s. zaterdag, 27 juni om 10.30 uur, afgestapt van het uitnodigen en kan ieder gemeentelid deze dienst bijwonen.
Maar wel van te voren reserveren en voor de kinderen geldt: er is (nog) geen oppas- en kinderdienst (vanaf zondag 5 juli wel)
Reserveren via aanmeldingsformulier op www.detabernakel.nl of direct naar het aanmeldingsformulier via https://detabernakel.nl/aanmelden-dienst

Indien, onverwacht, er meer dan het maximum aantal van 30 gemeenteleden zich aanmelden, geldt 'Wie het eerst komt, het eerst maalt', oftewel de volgorde van aanmelding is bepalend.

Overstapdienst

Op zondag 12 juli is de overstapdienst. 3 kinderen uit De Tabernakel en 2 kinderen uit de Dorpskerk stappen dan over van de kidskerk en kinderdienst naar de jeugdkerk. Het beloven mooie diensten te worden die beide beginnen om 10 uur. Voor de overstappers en hun familie is er na afloop een gezellige picknick op het grasveld bij De Tabernakel. Het thema is dit jaar: ‘over de grens’. Met de overstappers komen we vooraf 4 keer bij elkaar en dan bespreken we dit thema aan de hand van het verhaal van Ruth.

Geef ze iets mee

Lang niet iedereen kan fysiek bij deze dienst aanwezig zijn. Daarom zouden we het erg leuk vinden als jullie op een andere manier iets van jullie willen laten horen. Vanaf zaterdag 20 juni staat er in De Tabernakel en de Dorpskerk een doos waar je iets in kunt doen voor de overstappers: een kaart of klein kadootje met daarop een wens of boodschap en je naam. Doe je mee? We willen je wel vragen om niet voor één kind, maar voor alle overstappers uit jouw kerk iets in de mand te doen, zodat iedereen evenveel krijgt. Voor De Tabernakel gaat dat om Rens Dijkstra, Feija van Drie en Jente Woudstra en uit de Dorpskerk Sem Buitenhuis en Stijn Klomp. De Tabernakel is open op zaterdagmorgen van 9:30-12:00 en de Dorpskerk ook op zaterdag van 10:30-16:00, dan kun je het brengen.
lvast bedankt!
Gerriët, Jolien, Monique en Annemarie

Een hartelijke groet,
ds. Bert Heslinga
06 46458207
ds@bertheslinga.nl