Dag beste mensen,
Voor mij is Pinksteren een hoogtepunt in het kerkelijk jaar.  Een feest waar ik blij van word en door wordt geraakt.
Wanneer je je bewust bent van Gods aanwezigheid in je leven, in de kerk en in de wereld – dan kan de Geest werkelijk de Trooster zijn.
Je bent niet alleen: je kracht, je moed, je hoop en je verlangen: het wordt gevoed door God zelf die Zijn Heilige Geest aan je geeft.
Zondag zingen we o.a. Veni Creator Spiritus, een lied uit Taizé: Kom Schepper Geest. Het aloude gebed dat eeuwen is gezegd en gezongen.
Door alle tijd is de gemeente van de Opgestane Heer voortgestuwd op de liefelijke golven van de Geest.
Het is pijnlijk om diensten te moeten houden zonder de gemeente, zoals het hoort. Wanneer je een ‘mensen-mens’ ben zoals ik, voelt het alsof je geamputeerd bent.
Niet samen zingen en niet samen bidden. Zeker en vooral met het Pinksterfeest.
Maar: daar staat tegenover dat God ons tegemoet komt en de grenzen doorbreekt – niet alleen de anderhalve meter, maar ook de afstand van De Tabernakel naar onze huizen en vice versa. Heel mooi is wat Paulus in Romeinen 8 zegt: ‘Gods Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn!’
Doe mee en raak geïnspireerd.
Gezegend Pinksterfeest!!!

Ds. Bert Heslinga