vrijdag, 25 december, 2020

Symbolische bloemschikking Kerst

Gebaseerd op Lucas 2: 1-20
Aan de bloemschikking is een kerststal toegevoegd, de stal van Bethlehem, met daarin de kribbe waarin het kindje Jezus ligt. Er bij staat nu één kaars, symbool van het licht voor de wereld: de geboorte van Jezus.