zondag, 25 december, 2022

Kerst

Maria, moeder van Jezus
Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Betlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen (Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Het tafelkleed is klaar, volledig bedekt met mos!
Er staan 4 kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met lampjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.