Predikant

 

 

Werkverslag predikant 2016.

Alweer een jaar voorbij. Ik realiseer me steeds weer dat ik behoorlijk honkvast ben als het gaat om de gemeente in Vaassen. Soms kijken collega’s me meewarig aan en denken ze dat er iets mis is: ‘Ben je daar nu nog? Moet je niet eens weg?’ Sommigen vinden het zelfs sneu. Dat laatste is het zeker niet. Ik was vaak geneigd dat ‘lang op dezelfde plaats blijven’ te verdedigen, om argumenten te noemen waarom dat ook z’n voordelen heeft. Totdat een emeritus-collega zei: 'Het is best knap dat je zo lang in een gemeente kunt blijven.' Zelf denk ik dan al gauw: het is ook een heel groot compliment aan de gemeente die het al zo lang uithoudt met dezelfde dominee. Want hoe je het ook wendt of keert: ieder mens heeft bepaalde stokpaardjes en gewoontes die op den duur niet verrassend meer zijn.

Toch: de tijd gaat verder, de wereld en de samenleving verandert. En ook de kerk verandert. En voor de mensen die nog maar kort participeren in De Tabernakel is de dominee nog betrekkelijk nieuw. En samen gaan we nieuwe wegen. De veelkleurigheid van onze gemeente is een sterk punt. Wanneer ik de kerkelijke afkomst van gemeenteleden overzie is het een zeer bont gezelschap zo langzamerhand. Van (gewoon) hervormd tot evangeliegemeente, van Katholiek tot vrijzinnige gemeente. Van allerlei soorten gereformeerd (Gereformeerde Gemeente, Christelijk Gereformeerd, Nederlands Gereformeerd, Gereformeerde Bond binnen de PKN) tot baptist. Welke gemeente in ons dorp heeft zo’n bandbreedte? Is dat wel mogelijk onder één dak? Het vraagt veel liefde en verdraagzaamheid. Het vraagt begrip voor de (geloofs-)taal en de geloofsbeleving van de ander. Aan die veelkleurigheid zitten positieve en negatieve kanten, zo merk ik door de jaren heen.

Positief is dat het levendig blijft en dat het steeds weer nodig is te verwoorden waar we voor staan. En al die verschillende wortels geven mij het goede gevoel dat we allemaal bij elkaar horen, van welk filiaal van de gemeente van de Heer we ook zijn.

De lastige kant is dat je ook wel eens mensen tegenkomt met wie je het af en toe oneens bent. Maar eigenlijk was dat al zo bij de leerlingen van Jezus. Twaalf leerlingen met een eigen uniek karakter, verschillende wortels en kleur. Ingewikkeld? Niet zolang je samen de ene Heer wilt volgen. Onderweg werd er vaak gediscussieerd door de leerlingen. Dat is vandaag niet anders.

Het is dus onmogelijk het iedereen helemaal naar de zin te maken. En zo kan het gebeuren dat niet iedereen zich thuis voelt in zo’n smeltkroes van christenen. Zelf vind ik dat wel spijtig. Maar tegelijk weet ik dat er geen ware kerk is. O, ja die is er wel: maar dat is de kerk van de Heer wereldwijd. En allemaal zijn we filialen van diezelfde multinational.

In dat licht werken we ook van harte samen met de hervormde gemeente binnen onze federatie en de andere kerken in ons dorp.

Ons beleidsplan geeft stem aan de veelkleurigheid b.v. in het denken over onze kerkdiensten. Afwisselend en met veel participatie om zoveel mogelijk mensen aan te spreken. Dus af en toe ook een ‘gewone’ dienst.

Zelf vind ik deze route erg boeiend en ook nodig in De Tabernakel. Het is jammer dat de 2e dienst niet meer zo loopt bij ons. Dat beperkt het aantal diensten met een bijzonder karakter. Het is n.l. niet eenvoudig al die elementen in een ochtenddienst een plek te geven. De opkomst in de kerkdiensten gaat niet echt achteruit in mijn beleving, al is de opkomst wel wisselend. Handelen vanuit paniek is echter niet goed. Wat we veranderen moet goed overwogen zijn. Naast pastoraat en kerkdienst, kringen en catechese – is er ook bovenplaatselijk werk dat de aandacht van de predikant vraagt. Voor mij is dat het werk in de classis: met name het scribaat van de classis, in het Breed Moderamen. Het vraagt soms meerdere vergaderingen en overlegmomenten. Ook cursussen, die deels verplicht zijn, vragen tijd. Als het goed is komt dat weer ten goede aan het functioneren in de gemeente.

De verdeling tussen actieve inzet op allerlei terrein aan de ene kant en rust en bezinning aan de andere kant gaat me beter af dan een paar jaar geleden. Het klimaat in de gemeente is positief en open. Ik hoop dat we dat samen zo houden. Met weer nieuwe mensen die een taak op zich hebben genomen gaan we fris en vol goede moed het nieuwe jaar in onder de zegen van God.

Ds. Bert Heslinga

Berkenoord 61
tel. 06 464 58 207
e-mail: predikant  at  detabernakel.nl

 

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen