Sinds 1 oktober 2023 is ds. Bert Heslinga met emeritaat en zijn wij als gemeente vacant.

Op de informele bijenkomst in de kerk, waarbij de gemeente afscheid heeft genomen van ds. Bert Heslinga, is een (verkort) interview met hem getoond. Het volledige interview is te bekijken via https://vimeo.com/869812786?share=copy code 1308