De dienst van zondagmorgen 14 juli stond helemaal in het teken van de overstap door Robine en Beau van de Kinderdienst naar de Jeugdkerk. De afgelopen drie weken waren zij al bezig geweest met het thema 'Geloof, Hoop en Liefde', het thema van deze dienst. 
De muzikale begeleiding was in handen van onze eigen Praiseband en de jongerenband.
Ook werd er afscheid genomen van Willie Gerritsen als leiding van de Kinderdienst.