Back to Top

Binnen onze gemeente is men actief met liturgisch bloemschikken.
Coördinator van deze groep is Anneke Huijssoon, anneke.huijssoon@planet.nl
Hieronder een overzicht van wat er door de jaren heen is gemaakt.

Stille Zaterdag

zaterdag, 3 april, 2021

Jezus is gestorven en begraven.
De stilte en soberheid komen tot uitdrukking met klimop, riet en buxus. Ondanks alles zie je nu ook het groen als teken van nieuw leven.

Goede Vrijdag - Paascyclus 2021

vrijdag, 2 april, 2021

Vandaag is er een paars kleed van de rouw.
Er staan 7 kleine vazen in de vorm van een Latijns kruis. 7 is het getal van de volheid, volledigheid, maar ook het Heiligen getal. Hierbij is 3 het getal van de drie-enig God en 4 van de vier windstreken.
God is in zijn zoon naar aarde gekomen. Zijn taak is volbracht op aarde.
In de 7 kleine vazen staan rode rozen. Zij vertolken het vergoten bloed van Jezus.
Er zit nu ook water in de kleine vazen, het nieuwe leven. De weg naar hoop op een nieuw begin.
Het zwarte kleed eronder verwijst naar het verdriet over het sterven van Jezus.

Witte Donderdag - Paascyclus 2021

donderdag, 1 april, 2021

Vandaag is de liturgische kleur wit, de kleur van de reinheid.
In de schikking staan 6 kleine vazen in een cirkel. Ze zijn omkleed met rietstengels. Riet is een symbool van buigzaamheid en meebewegen.
Deze 6 kleine vazen verwijzen naar de 6 werken van barmhartigheid. Deze werken zijn onderdeel van de opdracht aan de christelijke gemeente, van ons allen dus, en aan de discipelen.

Symbolische bloemschikking Kerst

vrijdag, 25 december, 2020

Symbolische bloemschikking Kerst

Gebaseerd op Lucas 2: 1-20
Aan de bloemschikking is een kerststal toegevoegd, de stal van Bethlehem, met daarin de kribbe waarin het kindje Jezus ligt. Er bij staat nu één kaars, symbool van het licht voor de wereld: de geboorte van Jezus.
 

Symbolische bloemschikking Vierde advent

zondag, 20 december, 2020

Symbolische bloemschikking Vierde advent
Gebaseerd op Lucas 1: 26 – 38
Aan het adventbloemstuk is deze week een Engel toegevoegd.
Engel Gabriel, die Maria vertelt dat ze zwanger wordt van een heel bijzonder kind. Zij krijgt de zoon van de allerhoogste. Hij zal Jezus heten.