Back to Top

Binnen onze gemeente is men actief met liturgisch bloemschikken.
Coördinator van deze groep is Anneke Huijssoon, anneke.huijssoon@planet.nl
Hieronder een overzicht van wat er door de jaren heen is gemaakt.

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

zondag, 25 december, 2022

Kerst

Maria, moeder van Jezus
Niet alleen in Jezus’ verre voorgeslachten rommelt het, ook rond zijn eigen geboorte. Maria is al zwanger voordat ze getrouwd is, en niet van haar verloofde. De heilige Geest zelf had Jezus in haar laten groeien. Maar in plaats van het inrichten van een koninklijke kinderkamer moet ze met een bolronde buik 140 kilometer afleggen van Nazaret naar Betlehem waar ze met haar aanstaande in een stal terechtkomt. In die ontredderde situatie bevalt ze van haar eerste kind, zonder hulp of kraambezoek van haar naaste familie. Maar Maria moppert niet. Ze hoort nóg het bericht van de engel dat de Zoon van God in haar leven zou komen (Lucas 1:28-38). Die blijde boodschap belandt van haar verstand in haar hart, raakt haar hele leven. Zo wordt zij ons tot voorbeeld. En ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Het tafelkleed is klaar, volledig bedekt met mos!
Er staan 4 kaarsen op het tafelkleed, aangevuld met lampjes om het feestelijke van Kerst te onderstrepen.

 

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

zondag, 18 december, 2022

4e Advent
Tamar, de weggestuurde
Jaarlijks schitteren kerstreclames, Kerst staat dan voor een moment van ‘het goede leven’. Maar wat nou als je niemand hebt om je leven mee te delen? Als het huilen je nader staat dan het lachen?
Dat laat ook het familiedrama van Tamar zien. De schoonvader van Tamar komt zijn beloften niet na waardoor ze, naast haar rouw, ook nog langdurig in hopeloze eenzaamheid wegzakt. Door een list raakt ze toch zwanger. In tegenstelling tot Juda schaamt Jezus zich niet voor haar ellende maar verbindt zich met haar als de Immanuel, de God met ons. Dát is Kerst.

Symboliek:
Gedroogde halmen van riet, pluizig en onduidelijk van vorm. De tafelrand bij Tamar is langer dan de andere randen - versluieren.
Roze peperbes - de pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog zwanger werd, het licht brak door haar pijn heen.

 

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

zondag, 11 december, 2022

3e Advent

Dat klinkt niet positief, ‘de hoer Rachab’. Door dat werk bevindt ze zich aan de rand van Jericho’s samenleving. ’s Nachts hoort ze verhalen van mannen die rillen van angst voor de God van Israël die met zijn machtige wonderen zijn volk telkens bevrijdt (Jozua 2). Bij haar wakkert dat juist een verlangen aan naar een nieuw leven: naar vergeving en bevrijding van haar eigen situatie waarin schuld en schaamte haar gevangen houdt. Vanuit die hoop kiest ze ervoor de twee Israëlitische spionnen via een rood koord de stad uit te helpen. Ze smeekt eerst wel af dat ze in ruil daarvoor met haar hele familie gered wordt. Jozua lost die gelofte in. Zo wordt ook zij deel van die lijn van vrouwen die naar Jezus, de eeuwige Redder, leidt.

Symboliek:
Malusappeltjes en hulsbessen - de rode kleur verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, van gevaar en van pijn.
Vleugeltjes van de es - Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven.

 

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

zondag, 4 december, 2022

2e Advent

Over buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart liever iemand uit je eigen groep toe. Stuurde Naomi daarom haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land? (Ruth 3: 7-19) Ruth gaat echter inhoudelijk tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, in: ze begint over haar geloof in die bijzondere God van Israël.
Ze krijgt de ruimte en wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus
Symboliek:
Korenaren - Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem.
Pinusnaalden: de Pinus is een pijnboom. Hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi verbeeld.

 

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

zondag, 27 november, 2022

Symbolisch Bloemschikken Advent 2022

Aan tafel! Plek voor iedereen
De bloemschikkingen in de adventstijd zijn verbonden met het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk.
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.
In de bloemschikkingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het over een van de vrouwen, een van deze dragers.

1e Advent
De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld, en ze treurde om haar echtgenoot. (2 Samuel 11: 26)
Vandaag de vrouw van Uria. We weten dat ze Batseba heet, maar ze is hier een vrouw zonder naam. Ze is erg knap, en krijgt daardoor te maken met misbruik, moord en plotseling leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. Toch geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat!

Symboliek:
Roodpaarse heidebloemen - paars is de kleur van de rouw, Batseba verloor haar man.
Gedroogde gele craspedia (kogelbloem) - geel is een koninklijke kleur. Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.