Ledenadministratie

Inschrijving.

Bent u nog geen lid en wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente te Vaassen? Stuur even een e-mail naar ledenadministratie@detabernakel.nl, dan sturen wij u een formulier toe.

Verhuizing.

Om het ledenbestand actueel te houden verzoeken wij u een verhuisbericht te sturen naar de ledenadministratie. Of u stuurt een e-mail naar ledenadministratie@detabernakel.nl.

Geboorte en verbintenis (huwelijk of partnerschap)

Wilt u zo vriendelijk zijn een geboorte- of huwelijkskaartje te sturen naar het kerkelijk bureau. U kunt ook via e-mail ledenadministratie@detabernakel.nl melding maken van de gezinsuitbreiding of een verbintenis.

Overlijden.

Voor het melden van een overlijden van een gemeentelid, kunt u een rouwkaart versturen aan het kerkelijk bureau (Eierstreekweg 25, 8171 NH Vaassen) of een e-mail naar ledenadministratie@detabernakel.nl.

Overschrijving naar andere wijk.

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere wijk. Dit is inschrijving bij een andere wijkgemeente, buiten de eigen geografische wijk. B.v. als iemand van de Hervormde gemeente lid wil worden bij ons of andersom.
Als u zich kerkelijk niet thuis voelt in de wijk waarin u woont, kunt u overschrijving aanvragen. Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar het kerkelijk bureau, Eierstreekweg 25, 8171 NH te Vaassen.
Het kerkelijk bureau geeft dit door aan de kerkenraden en voert de wijziging uit. Als de overschrijving in de administratie is verwerkt, krijgt u daar bericht van.

Overschrijving naar een andere Protestantse Gemeente (buiten eigen woonplaats).

Binnen de PKN is het mogelijk om voorkeurslid te worden van een andere gemeente buiten de eigen woonplaats. Als u zich niet thuis voelt in de gemeente waarin u woont, kunt u overschrijving aanvragen.
Hoe gaat dit in zijn werk?
U stuurt een schriftelijk en gemotiveerd verzoek naar het kerkelijk bureau in uw woonplaats. Voor Vaassen is dit: Eierstreekweg 25, 8171 NH te Vaassen. Het kerkelijk bureau legt uw verzoek neer bij de kerkenraad van de nieuwe protestantse gemeente en bij de kerkenraad van de geografische wijk.

Uitschrijving.

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, kunt u het volgende doen:
U stuurt een brief naar het kerkelijk bureau (Eierstreekweg 25, 8171 NH  te Vaassen). In de brief dient te staan dat u geen lid meer wilt zijn van de kerk en er dient ook een handtekening op te staan. Het kerkelijk bureau brengt de kerkenraad op de hoogte van uw wens om te worden uitgeschreven en zal u verwijderen uit de ledenadministratie van de PKN. 

Sinds de totstandkoming van de PKN op 1 mei 2004 is het gebruik van attestaties komen te vervallen.

Adres van het Kerkelijk Bureau:

Mw. Y.H. Eggink-Passchier,
Eierstreekweg 25,
8171 NH Vaassen.
e-mail: ledenadministratie@detabernakel.nl

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen