Kerkradio

Door hier te klikken komt u op de site van 'onze' kerkomroep.

U ziet de data en tijden van uitzendingen die beschikbaar zijn. U klikt op de groene pijl  van de gewenste kerkdienst en u hoort die dienst.

Een enkele keer zult u er diensten tussen aantreffen die gehouden worden door de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) die soms van onze kerkzaal gebruik maken

Wilt u iets overslaan (b.v. de collecte) dan schuift u met de muis de pijl bij de tijdindicator rechts onderaan iets door (of evt. terug), en de dienst gaat verder op het door u gewenste moment.

U kunt ook andere aangesloten kerken in het land beluisteren. Daartoe klikt u in de kaart van Nederland op de gewenste provincie. Dan ziet u een alfabetische lijst met plaatsnamen. Klik aan. Zijn er meer aangesloten kerken, klik 'uw' kerk aan en de gewenste dienst.

U kunt een dienst via dezelfde knop desgewenst ook 'life', dus tegelijk met de kerkgangers, beluisteren.

Voor vragen:

Contactpersoon:  Gijs Verkerk, Boergonjestede 32, 8171 JP  Vaassen
Tel. 0578-575166. e-mail: gverkerk@hotmail.com

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen