Kerkklank

Kerkklank is het gezamenlijk informatieblad voor de Protestantse Gemeente te Vaassen. Het verschijnt maandelijks m.u.v. de maand augustus. Buiten Vaassen wonende gemeenteleden ontvangen per e-mail een digitale versie.

Kerkklank is er in de eerste plaats om de gemeenteleden op de hoogte te houden van wat er zoal gebeurt binnen beide gemeentes. Er wordt o.a. aandacht besteed aan ziekte en zorg, feestelijke gebeurtenissen, kerkdiensten en andere activiteiten vanuit of rondom de beide kerken, verslagen van kerkenraadvergaderingen, financiële overzichten en toelichting op collecte-doelen. Ook is er iedere maand van de hand van een van de predikanten de ‘Pastorale’, om mensen aan het denken te zetten, te prikkelen of te troosten en te bemoedigen. Op de pagina ‘Spiegelei’ legt iemand maandelijks zijn of haar ‘ei’, om daarmee zichzelf en anderen een spiegel voor te houden.
Zo is Kerkklank niet uitsluitend een doorgeefluik van allerlei mededelingen, maar wil het mensen aansporen na te denken over hun eigen (geloofs-)leven en mensen betrokken houden bij de geloofsgemeenschap.

De redactie van Kerkklank bestaat uit:

Wim Derksen, Marijkeweg 27, 572253
Trijny Idema, Martenshofstede 21, 560589
Rita Steenwoerd, Industrieweg 1, 575859
Greet van der Zaan, Prinsenkamp 8, 574402

Inleveren kopij : kerkklank@live.nl

Kopij inleveren: uiterlijk vóór 9.00 uur.

Lay-out:

Albert Brouwer
Simon Hogenstijn
Het drukken gebeurt bij de firma Kwakkel in Heerde. De bezorging wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente.

De verspreiding wordt geregeld door:

Kees Koudstaal, Kouwenaarsweg 3, 571829
Hans Lindhoud, Deventerstraat 22, 574227

Rooster Kerkklank 2018

Inleveren Kopij (maandag) Beschikbaar (dinsdag) Verspreiden (woensdag)
 8 januari   16 januari  17 januari
 5 februari  13 februari  14 februari
 5 maart  13 maart  14 maart
 9 april   17 april  18 april
 7 mei  15 mei  16 mei
 4 juni  12 juni  13 juni
 9 juli  17 juli  18 juli
 27 augustus  04 september  05 september
 8 oktober  16 oktober  17 oktober
 5 november  13 november  14 november
 3 december  11 december  12 december
 2019    
 7 januari  15 januari  16 januari
 4 februari  12 februari  13 februari
     

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen