Kerkklank

Informatieblad van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk Vaassen

Sinds september 2007 verschijnt maandelijks het kerkblad gezamenlijk met de Hervormde Gemeente, onder de naam Kerkklank, Informatieblad voor de Protestantse Gemeente te Vaassen.
Kerkklank - de kerk klinkt er in door in al z'n toonaarden, zoals ons kerkblad ook alle toonaarden van onze kerken laat horen.
Kerkklank verschijnt elf maal per jaar (niet in de maand augustus) in een oplage van ca. 1100 stuks. Kerkklank verschijnt elke maand in de week van de 15e, in september eerder, vanwege het startweekend.

De redactie van Kerkklank bestaat uit:

Wim Derksen, Marijkeweg 27, 572253
Trijny Idema, Martenshofstede 21, 560589
Rita Steenwoerd, Industrieweg 1, 575859
Greet van der Zaan, Prinsenkamp 8, 574402

Inleveren kopij : kerkklank@live.nl

Kopij inleveren: uiterlijk vóór 9.00 uur.

Lay-out

Albert Brouwer
Wouter Jacobs, Deventerstraat 51, 573918
Het drukken gebeurt bij de firma Kwakkel in Heerde. De bezorging wordt verzorgd door vrijwilligers uit de gemeente.

De verspreiding wordt geregeld door:

Kees Koudstaal, Kouwenaarsweg 3, 571829
Hans Lindhoud, Deventerstraat 22, 574227

Rooster Kerkklank 2017

Inleveren Kopij (maandag) Beschikbaar (dinsdag) Verspreiden (woensdag)
 9 januari   17 januari  18 januari
 6 februari  14 februari  15 februari
 6 maart  14 maart  15 maart
 3 april   11 april  12 april
 8 mei  16 mei  17 mei
 5 juni  13 juni  14 juni
 3 juli  11 juli  12 juli
 28 augustus  05 september  06 september
 9 oktober  17 oktober  18 oktober
 6 november  14 november  15 november
 4 december  12 december  13 december
 2018    
 8 januari  16 januari  17 januari
 5 februari  13 februari  14 februari
     

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen