Back to Top

Elke zondag is er om 10.00 uur een dienst in De Tabernakel. Ook op bijzondere feestdagen.
Een enkele keer is er om 19.00 uur een avonddienst.