Kerkdiensten

In De Tabernakel wordt elke zondag een kerkdienst gehouden; aanvang: 10.00 uur

Gezamenlijke diensten met de Hervormde Gemeente:

De gezamenlijke diensten worden bij toerbeurt geleid door de Hervormde predikanten en onze eigen predikant (of  hun vervanger).

Morgendiensten:

  • Twee morgendiensten per jaar, in voor- en najaar 
  • De dienst op Hemelvaartsdag in De Tabernakel

Avonddiensten:

  • De afsluitende dienst van het catechesewerk - 19.00 uur;
  • Een buitendienst - 17.00 uur bij de Dorpskerk;
  • Twee Kids Praise - 17.00 uur; 
  • Een kerstnachtdienst - 22.00 uur in de Dorpskerk;
  • Een jeugdkerstnachtviering - 20.30 uur in De Tabernakel; 
  • Een kinderkerstviering - 18.30 uur in de Dorpskerk.

Voor de zondagen dat de eigen predikant vrij is worden predikanten van elders gevraagd door de preekvoorziener.
Bijzondere diensten, zoals vespers, lofprijsdiensten e.d. worden geregeld, inclusief de "bemensing'', door de betrokken commissie / werkgroep.
Alle contacten met andere predikanten worden gelegd en onderhouden door
Dick Ligt, Oude Apeldoornseweg 14, tel. 572965, E-mail: dick.ligt@gmail.com

 

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen