Op deze dag mag Sijmen Koenders gedoopt worden. Het wordt een doop door onderdompeling. Uitzonderlijk in onze gemeente en daarom heel bijzonder en feestelijk.
Thema: ‘Onderweg gedoopt……
We lezen het verhaal van de kamerling uit Ethiopië (Handelingen 8) die door Filippus wordt gedoopt.

Voorganger: 
Ds. Bert Heslinga
Locatie: 
De Tabernakel
Omschrijving : 
Diaconale collecte: Diaconaal Pastoraat en ouderenwerk De diaconale collecte van vandaag is voor de diverse activiteiten die gedaan worden vanuit Pastoraat en Diaconie. Bijvoorbeeld voor de attenties die aan gemeenteleden worden gegeven rond Kerst en Pinksteren maar ook voor het ouderuitstapje wat dit jaar op vrijdag 23 juni wordt gehouden. De activiteiten worden altijd zeer gewaardeerd en we bevelen deze collecte van harte aan.
Datum en Tijd: 
zondag, 11 juni, 2023 - 10:00
Soort dienst: 
Doopdienst