Collecte Diaconie: 

Citypastoraat Apeldoorn
Het doel van de Stichting Citypastoraat is om als gezamenlijke kerken op een praktische wijze present te zijn in de binnenstad van Apeldoorn. De kerken weten zich immers geïnspireerd door de evangelische opdracht om te zien naar de naaste, die hulp behoeft. De Stichting vertegenwoordigt de kerken in formele zin weliswaar niet, maar heeft de medewerking van de kerken in alle opzichten nodig.
Kern van de doelstelling is het op praktische manier present zijn. Dit present zijn openbaart zich door middel van het inloophuis ‘De Herberg', waarin iedereen die daaraan behoefte heeft, welkom is. Dit kan gelegen zijn in de behoefte aan ontmoeting met anderen, aan rust en bezinning, aan aandacht en/of hulp op levensbeschouwelijk of maatschappelijk gebied, maar ook gewoon aan het drinken van een kopje koffie of thee in het gezelschap van anderen.

 

Voorganger: 
Ds. Bert Heslinga
Locatie: 
De Tabernakel
Datum en Tijd: 
zondag, 28 mei, 2023 - 10:00
Soort dienst: 
Pinksteren Anders Vieren met band