Het fysiek bijwonen van de kerkdienst is weer mogelijk met maximaal 30 kerkgangers.
Er is geen oppas- en kinderdienst, kinderen tellen mee bij aantal kerkgangers.
Aanmelden/reserveren is verplicht via de aanmeldknop 'Aanmelden kerkdienst'

Voorganger: 
Ds. B. Heslinga
Locatie: 
De Tabernakel
Omschrijving : 
Op zondag 21 maart begint het voorjaar: Lente is een prachtig jaargetijde. Heel toepasselijk lezen we deze zondag over de graankorrel die in de aarde valt (Johannes 12:24). Thema is: ‘Leven uit de aarde’. Lezing Johannes 12:20-26 Er waren ook niet-Joden naar Jeruzalem gekomen om God te vereren op het Paasfeest. 21Zij gingen naar Filippus toe, die uit Betsaïda in Galilea kwam. Ze vroegen aan Filippus of ze Jezus konden ontmoeten. 22Filippus ging eerst naar Andreas, en zij gingen daarna samen naar Jezus om dat aan hem te vragen. 23Jezus zei: ‘Het moment is gekomen dat de Mensenzoon zijn plaats in de hemel naast God zal krijgen. 24Luister heel goed naar mijn woorden: Een graankorrel die in de aarde gezaaid wordt, moet sterven. Zolang hij niet sterft, gebeurt er niets. Maar als hij sterft, levert hij veel nieuwe korrels op. 25Bedenk daarom: Als je je leven het allerbelangrijkste vindt, dan zul je het voor altijd verliezen. Maar als je bereid bent om je leven op aarde op te geven, dan zul je het eeuwige leven krijgen. 26Als je mij wilt dienen, volg mij dan. Mijn dienaren zullen zijn waar ik ben. Als je mij dient, zul je eer krijgen van de Vader.’
Datum en Tijd: 
zondag, 21 maart, 2021 - 10:00