Beste gemeenteleden van De Tabernakel,

Natuurlijk was de teleurstelling groot afgelopen maandag toen bekend werd dat het dringende advies is om terug te gaan naar 30 bezoekers van de kerkdienst.
Het vraagt weer veel van onze creativiteit en ons uithoudingsvermogen als gemeente.
Ik hoop en bid dat u/jij actief blijft meeleven en steunen (voor zover mogelijk) zodat we straks/ooit weer fris en vrij ons geloof kunnen vieren zoals we dat graag doen. Voor nu doen we wat er kan.
De komende zondag,  11 oktober is er dus ondanks de beperkingen wel een dienst in De Tabernakel.
In deze thema dienst over geloofsopvoeding zal ik samen met onze jongerenwerker Annemarie Kuijvenhoven voorgaan.
Het thema is ‘Op je deurpost’ en het gaat over woorden uit Deuteronomium 6.
Leden van onze band zorgen voor de muziek.

N.B. Omdat we graag de ouders van de kinderen van 0-16 jaar alle ruimte willen geven erbij te zijn, krijgen zij voorrang bij de aanmelding voor de dienst in de kerk.
(Ik geef toe het is bijzonder, maar ik hoop op ieders begrip).

Alle andere gemeenteleden kunnen de dienst thuis mee-beleven en ook meedoen. In de kerk en thuis kan via de eigen smartphone ( je slimme mobiel) meegedaan worden met menti-meter. Dus wees opgeladen…..

Er is oppasdienst en kinderdienst (zij komen bovenop het getal van 30 – omdat ze apart zitten).
De kinderdienst start meteen om 10.00 uur in het Vooronder.

Met de aanwezigen in kerk volgt meteen na de dienst een kort nagesprek en later zal een online nagesprek worden aangeboden voor alle ouders in de doelgroep.
Annemarie neemt daartoe het initiatief.

Dus: ‘gewoon’ een dienst zoals altijd – deze keer nog zonder koffie na afloop – maar wel met een goed thema en goede muziek.
Van harte welkom dus!

Aanmelden voor de dienst van a.s. zondag kan op de volgende manieren:
via het aanmeldformulier op www.detabernakel.nl klikken op <Aanmelden voor de komende kerkdiensten> 
via het e-mailadres dienstreserveren@detabernakel.nl
telefonisch 06 25017317 bij voorkeur 's avonds

Een hartelijke groet,
Ds. Bert Heslinga
06 46458207
ds@bertheslinga.nl