Met ingang van april 2023 wordt wekelijks de Kerkbrief verspreid. De Kerkbrief is onstaan als samenvoeging van de wekelijkse Zondagsbrief en het maandelijkse informatieblad Kerkklank. In de Kerkbrief wordt opgenomen:

  • Zaken die te maken hebben met de kerkdienst van de betreffende zondag (collecten, wie doen er dienst, waar gaan de bloemen naartoe enz.);
  • Pastorale mededelingen, ziekte en zorg, in memoriams;
  • Gegevens over de dienst van de zondag daarop;
  • Jeugd- en Evangelisatie activiteiten;
  • Kerkenraadverslagen, financiële kopij zoals begrotingen, jaarrekeningen, collecteoverzichten en andere financiële mededelingen;
  • Activiteiten in/vanuit De Tabernakel, bijv. Tabernakelspektakel, GGG’s, thema-avonden, gemeenteavond, catechese, inloop koffieochtend;
  • Kerkelijke stand
  • Bedankjes van gemeenteleden voor belangstelling bij ziekte, rouw etc.
  • Agenda van alle komende activiteiten

Kopij voor de Kerkbrief kan wekelijks worden aangeleverd via het mailadres van de Kerkbrief. Kopij uiterlijk vrijdag 15.00 uur mailen aan: kerkbrief@detabernakel.nl

De Kerkbrief zal zoveel mogelijk digitaal worden verspreid (via e-mail). Gemeenteleden die niet via e-mail kunnen worden bereikt, zullen de Kerkbrief thuisbezorgd ontvangen. Een zeer beperkt aantal zal in een verkorte versie in de zondagse morgendienst worden uitgereikt.

De redactie, die bij toerbeurt maandelijks de ZB samenstelt, bestaat uit de volgende leden:

Tallien Bos, tel. 0578-575802
Magda Kramer, tel. 06-13600324 
Bas Treffers, tel. 06-20511858

Rita Steenwoerd, tel. 06-11866506