Jeugdraad

Missie

Het jeugdwerk wil kinderen en jongeren uitnodigen tot de verbondenheid met God, de gemeenschap en de wereld. In de hoop dat zij deze verbondenheid een plek in hun eigen leven geven.  

Belangrijke factoren

Ouders

Ouders hebben de meeste invloed op de geloofsontwikkeling van het kind. Wanneer zij het ‘heilige’ vuur niet hebben, krijgen kinderen het ook niet. De ouders zijn een onmisbare sleutelgeneratie.

Klimaat gemeente

In welke mate is er betrokkenheid en bereidheid tot verandering om ook nieuwe generaties zich ‘thuis’ te laten voelen in de kerk? Kunnen we een klimaat creëren waarin jong en oud van elkaar leert? Kinderen en jongeren zijn ook al de kerk van nu.

Predikanten

De invloed van predikanten is groot. Betrokkenheid van predikanten en voldoende tijd voor hen om dingen ook eens ‘anders’ te kunnen doen om zo alle generaties te blijven aanspreken is erg belangrijk.

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers geen jeugdwerk. Goede activiteiten beginnen met de juiste vrijwilligers. Daarvoor is het van belang dat vrijwilligers zich committeren aan het doel van de verschillende activiteiten en hierin toegerust worden. Goed vrijwilligersbeleid en een goede coördinatie daarvan is belangrijk. 

Lokale setting

Vaassen is een dorp. Dit betekent dat veel jongeren vanaf hun 18e jaar elders gaan studeren. De betrokkenheid van de jongeren bij de gemeente neemt dan af. Het is belangrijk dat de jongeren de beschreven verbondenheid al ervaren hebben voordat zij de gemeente verlaten, om zo ook elders hier mee verder te gaan. Dit betekent voor de organisatie van het jeugdwerk dat het jeugdwerk na hun 18e levensjaar op maat en meer relatiegericht zal zijn i.p.v. aanbodgericht. 

Bestuur Jeugdraad

Voorzitter, tevens jeugdouderling: Jolanda Töpfer, e-mail topgrave@hotmail.com  tel. 06 23 64 83 92
Penningmeester: Willem Brummelkamp, e-mail brummelkamp_willem@hotmail.com  tel. 06 34 11 30 59
Secretaris, tevens jeugddiaken: Jenneke Pannekoek, e-mail jennekegrave@hotmail.com  tel. 06 29 23 27 55