De gezamenlijke diaconieën hebben besloten om de inzameling van de goederen (coronaproef) voor de voedselbank op één plek te organiseren. U kunt deze op zaterdag 7 november bij een van de beide toegangen van de Dorpskerk inleveren tussen 10.00 uur en 12:30 uur.