Beste leden van De Tabernakel,

Temidden van alle onzekerheid en de vele beperkende maatregelen in deze dagen proberen we contact te houden. Ik doe dat vooral door telefonische contact te zoeken. Ik ben dus ook goed bereikbaar op mijn mobiele telefoon (06 46458207).
Bel gerust wanneer u/jij ergens mee zit of gewoon even het isolement wilt doorbreken.

Zaterdag ben ik ’s morgens in de kerk. Er klinkt muziek, er kan een kaars worden aangestoken (zolang we elkaar niet aansteken en gepaste afstand houden).
Vanaf 9.00 uur is De Tabernakel open tot 12.00 uur, ook voor koffie en een gesprek.

En zondag 22 maart is er om 10.00 uur ‘gewoon’ een dienst via Kerkomroep.nl met als thema ‘Kerk in quarantaine’.
Natuurlijk anders dan anders, maar toch een moment van bezinning en gebed vanuit onze vertrouwde plek.
Het is heel vreemd en onwerkelijk om in een lege kerk te zijn op zondagmorgen, kan ik u verzekeren. Maar het is even niet anders.

Sterkte allemaal, zorg goed voor elkaar! De zegen van God gewenst!

Een hartelijke groet,

Bert Heslinga

06 46458207

ds@bertheslinga.nl