Gemeente Groei Groepen (GGG)

In onze gemeente draaien alweer een aantal jaren enkele GroeiGroepen. Tien jaar geleden begonnen met 2 groepen, nu uitgegroeid tot 8 groepen (5 Gereformeerd en 3 Hervormd; meer dan 70 deelnemers).

Wat is een GemeenteGroeiGroep?
De GGG is een kleine groep (min 5 – max 10) gemeenteleden, die in een huiskamer bij elkaar komt om te luisteren naar Gods woord en met elkaar over geloof en leven te praten.
Deze Groeigroepavonden voorzien in een grote behoefte, deelnemers vertellen iedere keer weer, dat ze het fijn vinden om op een veilige en vertrouwde plek hun geloof met elkaar te kunnen delen. Dit blijkt ook uit de trouwe opkomst elke avond, het hele winterseizoen door.
De avonden vinden plaats bij een gastgezin en een gespreksleider probeert de avond in goede banen te leiden om tot goede gesprekken te komen.
Waarom GGG’s in de huiskamer?
De eerste christenen kenden helemaal geen kerkgebouwen, gemeenteleden kwamen in hun huizen bij elkaar. De sfeer in de huiskamer is heel anders dan die in een grote kerkzaal. In de kerk neemt de preek een centrale plaats in, in de GGG het onderlinge gesprek. We ontmoeten elkaar op een ontspannen manier.
Juist in deze kleine groepen kunnen wij elkaar helpen antwoorden te vinden op (levens)vragen en problemen, waar iedereen mee te maken kan krijgen. Je mag gewoon jezelf zijn. Niet vromer of (on-)geloviger dan je bent. Gezamenlijk zoeken we naar de betekenis van de Bijbel en het geloof in deze tijd.
In zo’n kleine, vertrouwde groep leren we ons geloof onder woorden brengen én we raken meer betrokken op elkaar: er groeien vriendschappen.
Wat willen we in de GGG?
We willen gericht zijn op de ontmoeting met elkaar en met God. Het is niet de bedoeling dat het ingewikkelde bijbelstudieavonden worden, maar avonden, waarop we elkaar inspireren en bemoedigen. Daarbij willen we:
Groeien in geloof, op ontdekkingsreis gaan in de bijbel en ontdekken wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft.
Groeien in gemeenschap: we mogen God ontmoeten, maar ook elkaar. In een tijd van doorgeschoten individualisme is het goed om met andere mensen te praten, niet over het weer of je vakantie, maar over wat er leeft in je hart!
Groeien in getal en getuigenis: de GGG wil een open groep zijn; niet een kliekje gelijkgezinden die het met elkaar eens zit te zijn, maar een groep, waar iedereen - alle gemeenteleden, maar ook buren, kennissen en vrienden - welkom is die het avontuur van de zoektocht durft mee te beleven. Een gespreksleider zal proberen er voor te zorgen dat iedereen betrokken wordt in het groepsproces.
Het thema 2010-2011: “Jezus in het Johannes Evangelie”.
Het programma met bijbelgedeelten, vragen en gesprekssuggesties wordt aangeboden in een (goedkoop) handzaam boekje.
Hoe komen we samen?
We komen bij elkaar bij gastgezinnen, die het gezellig vinden hun huis ongeveer één keer in de drie weken open te stellen. We proberen dat op verschillende avonden in de week te realiseren. We gaan ook weer proberen een ochtend- of middag groep te starten.
Tussentijds instappen is na overleg mogelijk

Hoe opgeven:
Óf telefonisch of e-mail:

Gastgezinnen: Lijkt het u/je wat om dit jaar gastgezin te zijn: meld het even! (tel.nummers of mail: zie boven.)
We komen ongeveer om de 3 weken bij elkaar; de gesprekken duren maximaal 2 uur.
Met ieders goedkeuren kan er zo nodig geschoven worden met de data.
 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen