Vanaf 10.00 uur op woensdag 31 juli druppelden 19 fietsliefhebbers binnen in De Tabernakel voor een bakkie koffie/thee met iets lekkers erbij. Het gevolg van één van de geveilde kavels van het Tabernakel Spektakel.
O
m klokslag 11.00 uur werd er vertrokken o.l.v. Jeen en Nettie richting Gortel, waar op de parkeerplaats werd genoten van een ijsje uit de ijswagen van Rozeboom.
D
e fietstocht werd voortgezet via de Gortelse heide, het van Manenspad naar Wissel en Tongeren, waar de drukke N309 (Tongerenseweg) moest worden overgestoken, iets wat tot grote opluchting van Jeen zonder al te veel problemen lukte.
V
ia het betonfietspad en een verhard bospad werd omstreeks half één de Ossenstal bereikt, waar ieder kon genieten van een heerlijke pannenkoek of salade als lunch.
I
n eerste instantie niet zo happy dat er binnen was gedekt, was iedereen, toen het begon te regenen, blij om binnen te zitten.
Het bleef regenen, ook toen het tijd werd om weer huiswaarts te keren. Gelukkig had iedereen regenkleding bij zich en werd, zonder al te veel omwegen, via weer betonfietspad, verharde zandwegen, de dorpskern van Epe en langs de dorpenweg naar Vaassen gefietst, waar ieder zijns/haars weegs ging.
H
et was een gezellige en geslaagde fietstocht met hartelijke dank aan Jeen en Nettie.