Federatieraad

De Federatieraad (officieel Gemeenschappelijke Kerkenraad van de Federatie GKF) is het bestuurlijke orgaan van de federatie en wordt gevormd door de leden van de Hervormde Algemene Kerkenraad (AK) en van de Gereformeerde Kleine Kerkenraad (KlKr).
De Federatieraad vergadert 5 x per jaar, in de even maanden, met uitzondering van de zomermaanden.
Per jaar wisselt de samenstelling van het moderamen.

Voor 2013 zijn de moderamenleden:
Voorzitter: H. Vooijs, Oude Apeldoornseweg 15, tel. 575226, e-mail famvooijs@hetnet.nl
Secretaris: E. de Boer, Vlierstraat 6, tel. 572292, e-mail edeboer008@planet.nl
Asessor: Ds. C.E. Lavooij, Parkweg 25, tel. 842460, e-mail ds.lavooij@gmail.com
 

 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen