De kerkenraad heeft, na de gemeente op 7 maart 2024 te hebben gehoord, een beroep uitgebracht op ds. Corma Baas uit Apeldoorn. Zij heeft het beroep aangenomen. De intrededienst vindt plaats op zondag 7 juli 2024.

De beroepingscommissie stelde in het unanieme advies aan de kerkenraad vast dat Corma Baas goed past bij de gemeente in Vaassen. 

"Zij heeft 34 jaar ervaring als predikant en in drie gemeenten gestaan. De commissie denkt dat zij heel goed past bij onze manier van kerk zijn.  Haar wijze van preken wordt gewaardeerd. Het afgelopen jaar is zij drie keer in onze kerk voorgegaan en met name haar “invalbeurt” op Eerste Kerstdag heeft ook buiten de commissie veel positieve reacties opgeleverd.  Het door ons en de Kerkenraad gewenste accent bij de doelgroep 20 – 40 -jarigen en het catechisatiewerk pakt zij graag op.   

Wij hebben Corma leren kennen als een verbindend maar ook nuchter, geduldig en stabiel persoon die van aanpakken weet. Corma is 60 jaar en heeft er veel zin in om nog een nieuwe uitdaging aan te gaan. Zij hoopt de Tabernakel nog zo’n 6 jaar te kunnen dienen. Wij denken een goede ervaren predikant gevonden te hebben die heel goed past bij onze kerk, akkoord is met de 60 % deelbetrekking en ook nog eens dichtbij Vaassen woont.

Als we bedenken dat we na de afscheidsdienst van ds. Bert Heslinga op 1 oktober 2023 naar buiten konden met de vacature en met de “beperkingen” van een 0,6 formatieplaats en geen pastorie nu al resultaat hebben mogen we best trots en vooral dankbaar zijn."