Dit doen we samen

De in 2009 tot stand gekomen Protestantse gemeente i.w. bestuurt onderstaande deelactiveiteiten door middel van de Gezamenlijk Kerkenraad van de Federatie, ook wel genoemd de Federatieraad:

 

  1. de Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings-samenwerking (ZWO);
  2. de Evangelisatiecommissie (E.C.);
  3. het volledige jeugdbeleid via de Jeugdraad;
  4. het kerkblad van de kerken “Kerkklank”;
  5. de kerkdiensten in het Zorgcentrum Veluweborgh, locatie de Speulbrink;
  6. de preekroosters, voorzover die de gezamenlijke kerkdiensten regelen;
  7. de organisatie van het jaarlijkse startweekend en met ingang van 2011  ook:
  8. gezamenlijke wijkavonden
© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen