Op 10 oktober is er in beide kerken aandacht voor de geloofsopvoeding. We gaan het hebben over bidden.
Je mag kiezen als ouders van kinderen en pubers waar je bij bent. En alle andere mensen mogen ook gewoon komen….
In De Tabernakel in Annemarie Kuijvenhoven de voorganger en in de Dorpskerk ds. Bert Heslinga.