De Federatie

Na veel overleg in de kerkenraden en ‘horen en kennen van de gemeenteleden’ kwam op 18 mei 2009 kwam een Federatie tussen de kerken tot stand. Op die avond vergaderden de leden van de Gereformeerde Kleine Kerkenraad (KKr) en de Hervormde Algemene Kerkenraad (AK). De voorzitters en secretarissen ondertekenden de Federatieovereenkomst en de daarbij horende federatieregelingen en de reglementen van de onderliggende organen.
Op dinsdagavond 19 mei werd in aanwezigheid van gemeenteleden en genodigden de ondertekening van de federatieovereenkomst nog eens in het openbaar herhaald.
Onze beide kerken mogen zich nu noemen: “Protestantse Gemeente in wording te Vaassen”.

De volgende taken van de kerken vallen onder de federatie:

 • de Commissie Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelings-samenwerking (ZWO);
 • de Evangelisatiecommissie (E.C.);
 • het volledige jeugdbeleid via de Jeugdraad;
 • het kerkblad van de kerken “Kerkklank”;
 • de kerkdiensten in het Zorgcentrum Veluweborgh, locatie de Speulbrink;
 • de preekroosters, voorzover die de gezamenlijke kerkdiensten regelen;
 • de organisatie van het jaarlijkse startweekend.

Alle andere zaken blijven vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigen kerkenraden. Het is uiteraard niet uitgesloten dat er in de toekomst meer organen onder de GKF zullen worden ondergebracht. Dat moet altijd de goedkeuring hebben van de eigen Hervormde en Gereformeerde kerkenraden.

Hoe gaat het verder?

 • Op dit ogenblik zijn de beide diaconieën met elkaar in gesprek om hun samenwerking nog verder te intensiveren.
 • De federatieraad vergadert 1x per 2 maanden
 • Er is een gezamenlijke overkoepelende website ingericht: www.pkn-vaassen.nl. Als u deze aanklikt komt u bij de sites van de Hervormde gemeente en Gereformeerde kerk terecht.
 • Er wordt ook gewerkt aan het opzetten van gezamenlijke wijkavonden / groothuisbezoeken.
 • Voor de toekomst is er de hoop en verwachting dat het proces van geleidelijke voortgang in de samenwerking door zal gaan


 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen