Per 1-1-2023 wordt de Federatie opgeheven.

Onze gemeente werkt sinds 18 mei 2009 in federatief verband als Protestantse Gemeente nauw samen met de plaatselijke Hervormde Gemeente van de Dorpskerk. Beide kerken werken samen op het gebied van Jeugdwerk, Evangelisatiewerk, diaconie, kerkblad, preekrooster, startweekend en de diensten in de Speulbrink. De Federatieraad wordt gevormd door de leden van de Kleine Kerkenraad van beide kerken.