We zijn blij met alle gemeenteleden die verantwoordelijkheid dragen voor het werk van de kerk, onder meer in commissies als:

 • - Pastoraat
 • - Diaconaat
 • - Beheer
 • - Jeugdraad
 • - Evangelisatie
 • - Gemeenteopbouw
 • - Erediensten
 • - GGG
 • - Redactie Kerkbrief
 • - Gebedskring
 • - Kerkmeester en kosters
 • - Kerkonderhoud
 • - College van organisten
 • - Koffieschenken
 • - Bloemen in de kerk
 • - Oppasdienst
 • - Kinderdienst
 • - Jeugdkerk
 • - Beamer team
 • - Speulbrinkdiensten
 • - Startweekend