Commissie Erediensten

In de zondagse erediensten vieren we iedere week opnieuw de opstanding van onze Heer en de ontmoeting van de gemeente met Hem. Dat doen we met de kerken van alle plaatsen en alle eeuwen, waarbij we soms teruggrijpen op heel oude tradities.

De commissie erediensten (CED) ondersteunt de voorganger in het vormgeven van die dienst, door mee te denken over de elementen van de eredienst. We bouwen voort op de oude liturgische ‘orde van dienst’, maar zoeken ook naar vernieuwing waar dit een verrijking kan betekenen voor de ontmoeting met God. Zo heeft de CED meegewerkt aan nieuwe orden van dienst voor de Avondmaalsdiensten en bereidt zij (in samenwerking met Hervormde gemeenteleden) de paascyclusdiensten voor (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag), alsook de diensten op 1e kerstdag en 1e paasdag. Ieder jaar bereidt de CED ook enkele vesper- of Taizé diensten voor. De CED betrekt in al deze vieringen waar mogelijk ook gemeenteleden om de diensten niet alleen vóór de gemeente, maar vooral ook ván de gemeente te laten zijn.

De CED beschouwt het ook als haar taak mee te denken over de inrichting van de kerkzaal (m.n. het liturgisch centrum en de gedenkhoek) als de ruimte waarin de ontmoeting met God plaatsvindt.

Contactadres:
Ds. Bert Heslinga, tel. 06-46458207  bheslinga@hetnet.nl
 

© 2015 De Tabernakel - Prins Hendrikweg 6 - 8171 EH Vaassen