Nu de kerkdiensten niet doorgaan is er ook geen opbrengst voor de goede doelen waarvoor iedere zondag wordt gecollecteerd. Dat is heel erg jammer, maar daar kunnen we natuurlijk met z'n allen wel wat aan doen, n.l. het geld overmaken!!

Zondag 15 maart

1e collecte: Bankrekening NL82 TRIO 0379 4336 56 tnv Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen o.v.v. Project Anniek Stoker - Lesbos

2e collecte: Bankrekening NL49 INGB 0000 9364 49 tnv Gereformeerde Kerk Vaassen o.v.v. Jeugd

Zondag 22 maart

1e collecte: Bankrekening NL82 TRIO 0379 4336 56 tnv Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen o.v.v. Kerk in Actie - Vakanties met aandacht

2e collecte: Bankrekening NL09 RABO 0103 9950 48 tnv Gereformeerde Kerk Vaassen

De toelichting van de diaconale collectes kunt u vinden in Kerkklank