Zoals in het decembernummer van Kerkklank al is gemeld, stopt het inzamelen van oud papier. In de kerkdienst van zondag 16 december werd door ds. Bert Heslinga hierbij stilgestaan. Ongeveer 40 jaar lang is er, door vele vrijwilligers, oud papier ingezameld t.b.v. het jeugdwerk van de kerk. Vanwege teruglopende opbrengsten, hoge leeftijd van de vrijwilligers en te weinig aanwas van nieuwe vrijwilligers, is besloten om te stoppen met de inzameling van oud papier. De vele (oud)medewerkers van de papierploeg zijn op een gezellige bijeenkomst, met een drankje en taart, al bedankt door de Taakgroep Beheer. In de dienst ontvingen Johan Bosman, Frank Goudbeek en Lisette Langevoort-Goudbeek een bloemenboeket, als waardering voor het vele werk dat zij jarenlang voor de oud papierinzameling hebben gedaan. In deze huldiging werden alle (oud)medewerkers die als vrijwilliger aan de oud papier inzameling hebben meegewerkt, heel hartelijk bedankt voor hun inzet. Deze dank werd ondersteund met een spontaan applaus.