Bijeenkomst 70+

Naast de gemeenteavond van 20 maart is  er een aparte bijeenkomst  voor alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder. Graag gaan wij met elkaar in gesprek over de toekomst van onze kerk en onze gemeente. U bent van harte welkom op zondag 12 maart om 16:00 uur in onze kerk. Uw inbreng is van waarde! We besluiten de middag gezamenlijk met een eenvoudige maaltijd. Aanmelding is fijn en kan via notulistvandetabernakel@gmail.com of bellen/appen naar Anke Jacobs-Dijkstra via 06-51358827. Wij hopen u 12 maart te mogen verwelkomen, graag tot dan!

Daphne Mensink, Anke Jacobs - Dijkstra