Beamer
Tijdens de diensten worden de liederen en andere onderdelen van de dienst in de kerkzaal op een groot scherm  geprojecteerd. Hierdoor kunnen teksten en lezingen eenvoudig worden meegelezen en meegezongen.
De leden van het zogenaamde 'beam-team' verzorgen bij toerbeurt het samenstellen van de PowerPoint presentatie op basis van de door de predikant aangeleverde liturgie. Daarnaast bedienen zij de beamer tijdens de dienst. 
Voor hen die de tekst moeilijk kunnen lezen, bestaat de mogelijkheid de tekst op een andere manier te ontvangen (geprint of per mail). 

Stream
In onze kerk zijn twee camera’s geïnstalleerd die het mogelijk maken dat de kerkdiensten op beeld worden vastgelegd. Dit maakt het mogelijk om de kerkdiensten rechtstreeks mee te kijken of later terug te kijken.
De diensten kunnen worden bekeken op Kerkdienstgemist.nl. Op de website van de kerk is de mogelijkheid om rechtstreeks door te klikken naar de online-diensten via de rode button 'Naar de online kerkdienst'.
De leden van het zogenaamde ‘stream-team’ verzorgen bij toerbeurt (rooster) de opname van de diensten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de beameroperator.

Meer informatie en aanmelden bij de contactpersoon