Als voorbereiding op de viering van het avondmaal is er één keer per jaar voorbereidingscatechese voor kinderen die hieraan nog niet eerder (met hun ouders) hebben deel genomen. Ook degenen die al eerder meededen zijn welkom. Het is de bedoeling dat de kinderen enigszins kunnen lezen (vanaf ongeveer 7 jaar). De avondmaalscatechese wordt gegeven in combinatie met de kindercatechese.